MGA PINANGHIHINTUNGANG KOTSE

✓ IKAW AY MAY EDAD NA SA PAGITAN NG 18-75

✓ DAPAT AY MAYROON KANG ISANG PHOTO ID, PERMANENTE O PANSAMANTALANG LISENSYA SA PAGMAMANEHO. UK LICENSE, PROVISIONAL OR EU

✓ Isang minimum na £ 1,000 na binabayaran sa iyong bangko buwanang, para sa hindi bababa sa huling 2 buwan.

✓ DAPAT AY GINAGAMIT MO ANG IYONG BANK ACCOUNT UPANG MATANGGAP ANG IYONG SAHOD.

✓ DAPAT AY NAKATIRA KA SA ENGLAND NANG HINDI BABABA SA DALAWANG TAON

ITO ANG MGA PANGUNAHING ALITUNTUNIN PARA SA PAGPAPAUTANG SA SASAKYAN. ANG BAWAT APLIKASYON AY ISASAALANG-ALANG NANG ISA-ISA, ITO AY MAAAPRUBAHAN DEPENDE SA KASAYSAYAN NG KREDITO NG APLIKANTE.

Mahalagang tandaan na ang bawat nagpapahiram ay magkakaroon ng sarili nitong hanay ng mga kinakailangan.

LIBRENG PAGHAHATID SA TRABAHO O SA BAHAY! CASH REBATE SA LAHAT NG MGA KOTSE! WALANG DEPOSIT!

Best Price Car Part Exchange
Best Price Car Part Exchange
Ihambing ang Listahan
Mag-book ng Isang Callback
Best Price Car Sales Facebook Chat
Best Price Car Sales Facebook Chat